Spletna stran župnij Metlika, Suhor in Radovica

Anin sklad

Dejavnost ustanove Anin sklad je prednostno namenjen družinam.

Ustanova je dobrodelna, nevladna, neprofitna in nepolitična ustanova. Konec leta 1998 so jo ustanovili redovniki in redovnice. Njen namen in poslanstvo sta usmerjena v posredovanje materialne in duhovne pomoči ter v osebno spremljanje družin z več otroki. V Sloveniji se srečujemo z dejstvom, da število rojstev zaskrbljujoče upada. Ustanova Anin sklad si prizadeva pomagati staršem pri načrtovanju in uresničevanju srečnih in večjih družin. Vanjo je vključenih preko 350 družin, ki imajo skupaj približno 2000 otrok. Mesečno Anin sklad finančno pomaga približno 150 družinam.

Ustanova Anin sklad si leto za letom prizadeva pomagati družinam z več otroki pri premagovanju težav, čeprav so finančne možnosti precej omejene. Pomaga na različne načine, kot je svetovanje, iskanje zaposlitev, urejanje zadev s področja socialno-varstvenih pravic in podobno.
Ustanova Anin sklad si prizadeva, da bi se več staršev odločalo za tretjega in četrtega otroka, da bi bile številčnejše družine v družbi bolj razumljene, da bi se med seboj spoznavale in se podpirale, da bi se pospeševal pozitiven odnos do zdravega družinskega življenja in da bi bilo javno “ozračje” naklonjeno družinskim vrednotam.

Kot nevladna in neprofitna ustanova Anin sklad nima zagotovljenih rednih virov prihodkov. Sredstva pridobiva s pomočjo sponzorjev, donatorjev ter z darovi posameznih podpornikov, ki jih skrbi usoda slovenskega naroda. Kdor bi želel delovanje ustanove finančno podpreti lahko svoj dar odda v župnijski pisarni.