Spletna stran župnij Metlika, Suhor in Radovica

Župnijska Karitas

Prosilci za pomoč oddajajte svoje prošnje skupaj z dokazili v župnijski pisarni ali osebno pri sodelavcih Karitas. Prav je, da se osebno oglasite, da se pogovorimo o nastali situaciji.

Telefonska številka: 031 501 173.

Vloga za pomoč