Spletna stran župnij Metlika, Suhor in Radovica

Oznanila

V soboto, 11. maja, so se v Vinici zbrali MINISTRANTI iz belokranjskih župnij. Po molitvi v župnijski cerkvi so se najprej pomerili v znanju in nato še v nogometu na šolskem igrišču.

Ministranti iz Metlike so na srečanju osvojili pokal za prvo mesto v znanju in prvo mesto v nogometu ter prehodni pokal – bandero bl. Alojzija Grozdeta za skupno najboljši rezultat tekmovanja.

Čestitamo!

 —

Hitro se bliža konec letošnjega VEROUKA. Vse, ki tega še niste storili, vabim, da prinesejo lansko spričevalo, da bomo vanj vpisali ocene letošnjega leta. Prav tako je sedaj čas, da nadoknadite zaostanke pri delanju domačih nalog. Za vse, ki niste utegnili priti na preverjanje znanja v aprilu, je še ena možnost v soboto, 18. maja ob 9.00.

Preden boste prejeli letošnje veroučno spričevalo je potrebno vrniti izposojen učbenik.

Za veroučence je predvideno spovedovanje v tednu po prazniku binkošti. Tako se bomo pripravili na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi.

Zaključek verouka je predviden za 2. junij.

 —

V mesecu maju bo KRST, v nedeljo, 19. maja. Starše, ki bi želeli krstiti svoje otroke vabim, da se oglasite v župnišču, da se dogovorimo.

 —

Že nekaj časa je znano, da bomo s 1. julijem ostali brez kaplana. O tem kako se prilagoditi novim razmeram smo govorili na seji Župnijskega pastoralnega sveta 19. aprila. Člani ŽPS smo razpravljali o predlogih glede nedeljskih maš. Mnenja so bila različna, od tega, da se maše po novem opravljajo samo še v Metliki, do tega, da se opravljajo tudi na Suhorju in Radovici, vse dokler sta Suhor in Radovica uradno še župniji.

Župnik je pripravljen imeti nedeljske maše še na Suhorju in Radovici, ampak samo v primeru, če jih bo obiskovalo dovolj veliko število faranov (da ne bo zaradi tega odpadlo preveč tistih faranov, ki sicer redno obiskujejo jutranjo mašo v Metliki, ker je obisk pri tej maši velik).

Po razpravi smo se dogovorili naslednje:

1. NEDELJSKE MAŠE:

 • v Metliki bosta sveti maši ob 10.00 in 19.00 uri
 • na Suhorju bo maša na 1., 3. in 5 nedeljo v mesecu ob 8.00 uri
 • na Radovici bo maša na 2. in 4. nedeljo v mesecu ob 8.00 uri

2. ŽEGNANJA:

 • obhajajo se na god zavetnika cerkve.

3. DELAVNIŠKE MAŠE (1 maša na dan):

 • delavniške maše se večinoma opravljajo v Metliki
 • če se v podružnični cerkvi obhaja god, je tam sveta maša,
 • 1x na teden se obhaja delavniška maša na Suhorju/Radovici, če tam ni bilo nedeljske maše
 • v zimskem času ne bo maš na podružnicah ampak samo v Metliki (zaradi ogrevane cerkve)

4. MARIJINO VNEBOVZETJE:

 • obhajanje svete maše samo na Radovici

5. SVETO REŠNJE TELO:

 • obhajanje svete maše in telovska procesija samo pri Treh farah

6. BOŽIČ:

 • obhajanje večerne maše ob 22. uri na Radovici
 • obhajanje polnočnice v Metliki
 • obhajanje božične maše 25. 12. ob 8.00 uri na Suhorju

7. VSI SVETI:

 • obhajanje svetih maš samo v župnijskih cerkvah in molitev po maši za vse (pri Treh farah za Metliko, Suhor, Radovica)
 • ni več molitev na posameznih pokopališčih. V tednu po prazniku vseh svetih, bi bile lahko delavniške svete maše na podružnicah, kjer je pokopališče.

8. VELIKONOČNO TRIDNEVJE/VELIKA NOČ:

 • obhajanje obredov za vse tri župnije v Metliki
 • nedeljski red svetih maš velja na cvetno nedeljo in na veliko noč
 • vstajenje s procesijo bo na velikonočno soboto po vigiliji
 • blagoslovi jedil bodo samo v župnijskih cerkvah

9. PRAZNIK CELODNEVNEGA ČAŠČENJA:

 • ostane v župnijskih cerkvah v Metliki (6. december), Radovici (10. maj) in na Suhorju (19. marec)

10. VEROUK:

 • verouk bo še naprej potekal v Metliki za vse tri župnije

11. POGREBI:

 • svojce umrlih se povabi, da se za cerkveni pogreb najprej obrnejo na župnika

 —

S slovesnim praznikom BINKOŠTI, ki ga bomo letos praznovali v nedeljo, 19. maja, bomo v Katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas.

Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh.

Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev (prim. Apd 15,28), izbira oznanjevalce (prim. Apd 13,2) ter jih vodi (Apd 8,26–40). Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu – Apostolskih delih – binkošti zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v Duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi (ne samo Judje) poklicani k odrešenju; tako tudi Cerkev po svojem binkoštnem krstu (prim. Apd 2,1–4) začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu (prim. Apd 2,14 in sl.), ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja (prim. Apd 2,39). Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo Cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha.

 —

Skrb za cerkev:

Hvala vsem, ki ste v preteklih dveh tednih počistili naše župnijske cerkve.

Za naslednja dva tedna prosim, da za snažnost cerkve poskrbite prebivalci naslednjih ulic in vasi;

METLIKA: Križevska vas;
RADOVICA: Boldraž;
SUHOR: Brezovica in Malo Lešče.

Bolniški duhovnik v bolnišnici Novo mesto je pater Marko Novak (tel. 041 742 721). Ne bojte se  poklicati duhovnika, ko odhaja nekdo od vaših bližnjih v bolnišnico. Obisk duhovnika ni naznanilo smrti, pač pa je tolažba v bolezni. Zakramenti bolniku vlivajo moči in upanja v preizkušnji.

Župnija Metlika:

SI56 0297 2009 1385 028

Župnija Radovica:

SI56 0297 2025 9803 509

Župnija Suhor:

SI56 0297 2025 8620 109

Župnijska Karitas Metlika:

SI56 0299 4001 1673 133