Spletna stran župnij Metlika, Suhor in Radovica

Verouk

URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2023/2024

Z letošnjim letom bo verouk za vse tri župnije potekal v Metliki. Verjamem, da bo potrebno malo več prilagajanja in potrpežljivosti z vseh strani. Upam, da bo vse v večjo Božjo slavo. K vpisu v dejavnosti ste povabljeni tudi srednješolci in študentje.

VEROUČNI KOLEDAR 2023/2024

Veroučenci druge in tretje triade se ob vpisu odločijo za sodelovanje v vsaj eni dejavnosti.

ANIMATOR POMOČNIK (petek ob 20.00)
– Skupina je namenjena veroučencem 9. razreda in vsem, ki ste že bili pri birmi in želite ostati povezani v okviru župnije

ČIŠČENJE CERKVE (sobota ob 9.00)
– Skupina je namenjena predvsem veroučencem in veroučenkam tretje triade.

DRAMSKA SKUPINA (torek ob 16.00)
– Skupina je namenjena vsem veroučencem. Vabljeni tudi srednješolci.

JASLIČARJI + (ponedeljek ob 14.00)
– Skupina je namenjena predvsem veroučencem in veroučenkam od 6. razreda dalje.

MINISTRANTI (torek ob 14.00 za prvo in ob 15.00 za drugo skupino)
– Skupina je  namenjena fantom od 1. do 9. razreda. K ministriranju vabljeni tudi srednješolci.

MLADA KARITAS (torek ob 15.30)
– Skupina je namenjena predvsem veroučencem in veroučenkam iz druge in tretje triade. 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR SVETEGA NIKOLAJA (petek ob 17.00)
– Skupina je namenjena veroučencem in veroučenkam od 1. do 9. razreda.

PRITRKOVALCI (sobota ob 15.00/16.00)
– Skupina je namenjena predvsem fantom iz tretje triade

Podrobneje o posamezni dejavnosti v dokumentu “predstavitev dejavnosti”:

 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI