Spletna stran župnij Metlika, Suhor in Radovica

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17)

Jn 20,19–23

DELOVANJE SVETEGA DUHA

Kaj pa je znamenje, da Sveti Duh deluje in kako deluje? Božja beseda nam danes ponuja lepo podobo o Svetem Duhu.

V prvem berilu smo slišali: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. … Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku (Apd 2,4.6-7).«

Apostol Pavel nam govori v drugem berilu: »Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.« (1 Kor 12,4-7).«

V evangeliju pa smo slišali: »Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21-23)«.

Biti v Svetem Duhu in v njem delovati pomeni:

– Biti majhen, pomeni biti v jeziku bližnjega. Govoriti tako, da te lahko razume čisto vsak.

– Delovati v korist vseh. Ali res živimo v Svetem Duhu, se pozna po naših delih. Ali delamo za druge ali delamo zase? Sveti Duh ni duh utrdb naše pobožnosti, naše modrosti in pomembnosti.

– Biti koristen. Koristni smo lahko, če govorimo v jeziku ljudi, ki nas potrebujejo. Ali smo v Svetemu Duhu tam, kjer nas ljudje potrebujejo.

– Biti v miru in delovati v miru! Današnji čas je čas živčnosti. Ta zagotovo ni dar Svetega Duha. In kaj prinaša mir? Mir je v izpolnjevanju poslanstva, v izhodu iz sebe k drugemu. »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam,« pravi Jezus. In mir je v odpuščanju. Sveti Duh nam prinaša odpuščanje in po odpuščanju, po zavesti, da nam je odpuščeno, prejmemo mir.

Po: E. Mozetič

Božja beseda

Dogodki

A

VSI DOGODKI