Ozemlje župnije Suhor je bilo vse do 1849 del župnije Metlika.

O samostojni župniji so prebivalci teh vasi razmišljali že prej, leta 1780 so že dobili dovoljenje za župnijo s sedežem v Bušinji vasi, vendar ni prišlo do uresničitve.

27. februarja 1849, je c. kr. ministrstvo za notranje zadeve na Dunaju, z odlokom odobrilo predlog Ilirskega gubernija za ustanovitev lokalij v Gornjem Suhorju in Radovici. V odloku je bilo določeno tudi, da se bodo vsi stroški, gradbeni in nabavni, plačali iz verskega sklada.

Ko so razmišljali o lokaciji za novo cerkev, sta bila v igri dva možna kraja; na Gornjem Suhorju “pri bajti” in na Dolnjem Suhorju “Kočevani vrh”. Po tehtnem premisleku so se odločili za “Kočevani vrh”.

Na prostoru, kjer danes stoji cerkev so bili pred ustanovitvijo župnije vaški pašniki Bereče vasi, poraščeni z brinjem in leščevjem.

Leta 1853 so začeli zidati cerkev in župnišče. 5. avgusta 1857 sta bili stavbi dograjeni, ne pa še opremljeni.

2. maja 1858 je bil za župnijo praznik blagoslovitve in posvetitve nove župnijske cerkve, ki jo je opravil Jernej Arko, prošt kolegiatnega kapitlja v Novem mestu.

Drugi suhorski župnik Martin Tomc si je zelo prizadeval  za izgradnjo “Ljudske šole”, ki je bila dograjena leta 1873.

Na deseto nedeljo po binkošti, leta 1874 je bila na Suhorju nova maša prvega novomašnika, Antona Žlogarja iz Bušinje vasi.

Leta 1875 je župnija dobila nove orgle, ki so bile takrat med največjimi v Beli krajini. Orgle so delo Franca Goršiča.

21. julija 1942 je bil iz župnišča odveden župnik Ivan Raztresen. 23. julija je postal žrtev bratomorne vojne. Njegovo truplo počiva v gozdu na Brezovi rebri.

V noči iz 26. na 27. november so partizanske enote napadle cerkev in župnišče v katerem so se zadrževali belogardisti. Cerkev je bila precej poškodovana, župnišče pa porušeno do tal.

Dušni pastirji

9. (14) PRIMOŽ BERTALANIČ
          1. avgust 2011 –

     (13) JOŽE PIBERNIK – iz Metlike
          1. avgust 2009 – 31. julij 2011

8. (12) FRANC ŠIFRAR
          15. avgust 1971 – 31. julij 2009

    (11) PAVEL VERDERBER – iz Metlike
          1967 – 1971

7. (10)VINCENC ŠEGA
         1956 – 1967

   (9) VENČESLAV VRTAČNIK – iz Radovice
         1952 – 1956

   (8) KRISTO STOLBIČAR
          1946 – 1952

  (7) MARTIN TEKAVC – iz Radovice
        1946

6. (6) IVAN DREŠAR
         1943

5. (5) IVAN RAZTRESEN
         1. maj 1930 – 23. julij 1942
Rojen 27. marca 1895 v Šentjoštu. Mučen, umorjen in zakopan v gozdu na Brezovi rebri.

4. (4) JAKOB PAVLOVČIČ
          1898 – 22. januar 1930

3. (3) PETER OGRIN
          1893 – 15. november 1897

2. (2) MARTIN TOMC
          22. oktober 1871 – 4. januar 1893

1. (1) JANEZ ŠKOFIC
        2. maj 1858 – 30. april 1871